Tō mātau tikanga

He aha mātou aro kaha atu ai ki ngā tūkanga?

He taonga te tūkanga ki a mātou. He nui tā mātou aro ki te kawenga o ngā mahi i tēnā o te mahi o ia rā. He mea whakapakari te tūkanga i ngā tau 30 kua pahure. He āwhina hoki i a mātou mahi e puta ai ngā hua i ngā whānau, hapori me te iwi katoa. 

He mea whakahirahira ngā kaupapa pono o te ao. Kei konā te wāhi e whakapau kaha ai te hapori, me te ara e tūhonohono atu mātou ki te iwi. Koia te wāhi e mahi kaha, e whakamātautau, e ako hoki i tō mātou taiao ako. Ko Te Hiko te tumu mō te hinonga a te hapori kia puta atu tātou i ngā mahi noa, ki te taiao ako. E whakapono nei mātou ko te ako me te toha te pūtake o te panonitanga toitū – me te tohu atu i te tino pūtake o te hinonga ā-hapori. 


Koia ā mātou nei tūkanga me ā mātou arotakenga i ngā mahi a te tangata. 

Ka pēhea mātou mahi ai?

E pai ana ki a mātou te noho kōhangaweka, e pai ana hoki te whakatere, te āta haere rānei, kei te pai hoki kia panoni i ngā mahere, te aro kē atu ki ngā kaupapa e whanake ai a mātou mahi. Koia te tūturutanga o te mahi me te hapori, ā, koia ā mātou mahi i ia rangi.

Ko te anga mahi a Wesley Community Action, Te Ara Wēteriana – e noho ana hei punga i ā mātou mahi katoa.

  1. Kei te whakamana rānei mātou i te reo o te hapori?
  2. Kei te whakakitea rānei mātou ngā hinonga (nui, iti rānei)?
  3. Kei te whakamātautau rānei mātou i ngā whakaaro (nui, iti rānei)?
  4. Kei te tohatoha, whakatipu me te tautohetohe rānei i ngā whakaaro ki tangata kē?
  5. Kei te tākoha rānei mātou ki ngā āheinga mahi me ngā mahi whai angitū?
  6. Kei te whakaute rānei mātou i te pāmamae o tangata kē me te aro atu ki ngā mahi mauri tau?
  7. Kei te kawe rānei mātou i ngā mahi kia hāngai ki ngā kaupapa a Te Tiriti kia mutu atu ngā mahi tāmi i te iwi?

Tā mātou oati ki Te Tiriti

E arahina ana a Te Hiko i te oati a Wesley Community Action kia noho hei Tōpūtanga Tiriti. Ka whai ā mātou mahi katoa i te oati nei. Ko te hua, kia aro pū atu mātou ki ngā whiwhinga a ngā kī taurangi i Te Tiriti o Waitangi, kia tautokona e puta ai he motu tautāwhi, hihiko hoki a Aotearoa. He kaupapa mahi matua tēnei ki a mātou. 

E kitea ana tēnei tūāhuatanga i a mātou mahi me ō mātou hoa mahi. Ki te mahi koe me Te Hiko, ka kite i ngā tūhononga pono me te hapori e noho nei mātou – koia te whiwhinga o ā mātou mahi.

Kia ruku anō tātou ki te oati nei, toro atu ki tā mātou whārangi mō te whakamana i Te Tiriti me te Hinonga Hapori. 

He aha ngā tohu o te ‘hinonga hapori’?

He mahi e rerekē atu ai i ngā mahi e mōhio nei tatou – ahakoa iti, nui rānei – e puta ai he whiwhinga ohorere me te tūhono ki ngā pūnaha o tō tatou ao. Ka hua mai i tētahi hapori motuhake, ā, ka tāraia e taua hapori mā ō rātou mātauranga, uara anō hoki. 

Ki a mātou – ko te aro pū ki ngā hapori tāmi i te iwi. Ko te mahi tahi kia whakahihiko i ngā pūnaha ohanga a te hapori kia pūāwai te hauora me ngā kaupapa whai take ki ngā tāngata.

Nā te Tamarak Institute i tautuhi kia “panoni mō te pai, mā te hapori, me te hapori”.

Kei te ako hoki mātou me Inspiring Communities e pā ana ki a mātou tūkanga. Mā tō rātou ariā mō te panoni i ngā tūkanga a te hapori e ārahi kia pakari, kia taea ai e rātou te panoni.

Stay in Touch

Contact Us